شناسنامه کالا

دسته بندی: Peripherals
نوع محصول: Battery (Mobile)
تولید کننده: SAMSUNG
عنوان: [GALAXY CORE 2]
موجود 220,000 ریال