شناسنامه کالا

دسته بندی: Stock Parts
نوع محصول: CPU Fan
تولید کننده: ASUS
عنوان: N56 [28][COPY]
موجود 250,000 ریال