شناسنامه کالا

دسته بندی: Stock Parts
نوع محصول: Speaker (Internal)
تولید کننده: ASUS
عنوان: K53E [7]
موجود 340,000 ریال