شناسنامه کالا

دسته بندی: Peripherals
نوع محصول: Power Adapter (Laptop)
تولید کننده: UNIVERSAL
عنوان: [5V 2A] [TABLET]
موجود 140,000 ریال