شناسنامه کالا

دسته بندی: Peripherals
نوع محصول: Power Adapter (Laptop)
تولید کننده: SAMSUNG
عنوان: [14V 2.1A][MONITOR]
موجود 250,000 ریال