شناسنامه کالا

دسته بندی: Peripherals
نوع محصول: Power Adapter (Laptop)
تولید کننده: SAMSUNG
عنوان: [19V 2.1A]
موجود 258,000 ریال