شناسنامه کالا

دسته بندی: Peripherals
نوع محصول: Battery (Laptop)
تولید کننده: MSI
عنوان: [CX480][6 CELL]
موجود 1,040,000 ریال