راه های ارتباطی


فروشگاه:
تهران، خیابان ولی عصر، حد فاصل خیابان طالقانی و میدان ولی عصر، مجتمع کامپیوتر ایران، طبقه 3، واحد 320

تلفن: +98 (21) 8822 6252

نمابر: +98 (21) 8822 6252


رایانامه: info@pricom.ir

موقعیت روی نقشه